Skoči na glavno vsebino

Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku. Ali je vaš otrok upravičen do subvencije, je mogoče ugotoviti tudi iz odločbe o otroškem dodatku, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v RS, ki ga prejema družina.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost