Skoči na glavno vsebino

Šola uredi način prijave, časovno razporeditev dela izpitnih komisij in potek izpitov.

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
17. 6.−1. 7. 2024  1. rok učenci 9. razreda
26. 6.−9. 7. in 19.−30. 8. 2024 1. rok učenci 1.–8. razreda
19.−30. 8. 2024 2. rok učenci 1.–9. razreda

Učenec, ki je v 7. oz. v 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred.

Učenec 9. razreda lahko opravlja popravni izpit iz več predmetov, iz katerih je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen. Če učenec izpitov ne opravi uspešno, lahko ponavlja 9. razred.

Učenec v 7. oz. v 8. razredu lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat v šolskem letu.

Učenec v 9. razredu lahko opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Če popravnih izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem letu.

Na isti dan lahko učenec opravlja izpite iz največ dveh predmetov oziroma iz enega, če ima pisni in ustni del. Učenec se za opravljanje izpita prijavi pisno. Šola učenca o datumu in načinu opravljanja izpita obvesti najmanj tri dni pred izpitnim rokom.

Dostopnost