Skoči na glavno vsebino

OŠ Zreče se je oktobra 1999 pridružila UNESCO ASPnet mreži šol

UNESCO PRIJAVNICE 2023/2024

unesco

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je ena izmed 15 specializiranih agencij Organizacije Združenih narodov in želi prispevati k miru, odpravljanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu preko sodelovanja v znanosti, izobraževanju, kulturi, komunikacijah in informacijah. Svoj sedež ima v Parizu. V Sloveniji je UNESCO zastopan preko Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki deluje znotraj Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Njena naloga je svetovati vladi na vseh področjih UNESCO in skrbeti za izvajanje ciljev in dejavnosti UNESCO v Sloveniji.

UNESCO ASP mreža Slovenije
UNESCO ASP mreža šol Slovenije je članica mednarodne UNESCO Associated Schools Project Network, vanjo pa je vključenih 82 zavodov, od tega 4 vrtci, 56 osnovnih šol in 22 srednjih šol, ter 1 pridružena članica. Glede na svoj obseg in kakovost UNESCO dejavnosti imajo zavodi mednarodni ali nacionalni status (mednarodni status ima 29 zavodov).

Mreža ima 10 UNESCO ASPnet središč, v katera je vključenih do 15 zavodov, središče pa vodi vodja središča, ki je praviloma strokovni delavec šole, kjer je sedež središča.

Mednarodna mreža je bila ustanovljena leta 1953, sestavlja pa jo več kot 9000 vzgojno-izobraževalnih institucij v 180 državah sveta. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila kot prva šola v Sloveniji sprejeta v njene vrste OŠ Cirila Kosmača iz Pirana (zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije).

Pedagoška načela

Unesco šole in vrtci delujejo v skladu s 4 stebri izobraževanja v okviru vsake dejavnosti in:

  • delujejo na področju vseh štirih ASP tem, ki so prepletene v način življenja, razmišljanja in usmerjenosti šole,
  • vse UNESCO cilje odgovorno uresničujejo,
  • spreminjajo miselnost in vrednote,
  • so prostor za ustvarjanje in preizkušanje inovacij,
  • se odpirajo s svojo miselnostjo in svojim delovanjem v lokalni in globalni prostor,
  • se povezujejo in rastejo z ostalimi v mreži skozi nacionalne in mednarodne projekte mreže
  • si znajo postaviti zrcalo in evalvirati svoje delo,
  • njihove dejavnosti določajo kvaliteto in status in ne obratno.

UNESCO ASP mreža šol Slovenije deluje pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

… Ker vojne nastajajo v glavah ljudi, naj se v teh istih glavah tudi utrjuje mir.

(iz ustave UNESCO, 1945)

Osnovna šola Zreče se je oktobra 1999 pridružila UNESCO ASPnet mreži šol. Naša naloga je, da se intenzivneje vključimo v razvijanje mladih, ki bodo zmožni skrbeti zase in dolgoročno ohraniti sebe in svet hkrati. Samo tako bodo imeli prihodnost tudi njihovi potomci.   Naša šola se z raznimi projekti povezuje z ostalimi Unesco šolami, v letošnjem šolskem letu, pa smo se odločili povabiti tudi ostale šole k sodelovanju v našem projektu Unesco vrtički. Tako bomo šole med sabo izmenjevale izkušnje o dejavnostih, ki spodbujajo mlade k skrbi za zdrav način življenja.

Dostopnost