Proslave in prireditve

ZAP. ŠT. PRIREDITEV ČAS VSEBINA
1

Sprejem prvošolcev

 

sreda,
1. sep. 2021
kulturni program
2 Dan reformacije petek,
22. okt. 2021

radijska ura

 

4 Dan samostojnosti in enotnosti december 2021 kulturni program
5 Slovenski kulturni praznik petek,
4. feb. 2022

 

kulturni program
6 Ob materinskem dnevu marec 2022 program za mamice
7 Zaključek bralne značke maj 2022

obisk avtorja,

izlet

8 Prireditev ob odhodu  učencev
(9. r. – valeta)
junij 2022

kulturni program,

plesni nastop

9

Šolska zaključna

prireditev

junij 2022 kulturni program
10 Ob dnevu državnosti četrtek,
24. junij 2022

 

kulturni program

 

11 Sodelovanje na prireditvah v kraju med šolskim letom nastopi otrok, pevskih zborov

Dostopnost