Skoči na glavno vsebino

V spodnji tabeli so zapisani obseg, vsebina in razporeditev izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki jih izvaja šola.

V spodnji tabeli so zapisani obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. V letošnjem šolskem letu ponujamo naslednje interesne dejavnosti:

MENTOR NAZIV ČAS IZVEDBE
Mitja Krajnc PEVSKI ZBORI
OPZ (2., 3. r.)
sreda, 5. ura
Mitja Krajnc PEVSKI ZBORI
OPZ (POŠ Gorenje)
torek, 6. ura
Mitja Krajnc PEVSKI ZBORI
OPZ (POŠ Stranice)
ponedeljek, 6. ura
Mitja Krajnc PEVSKI ZBORI
Mlajši mladinski pevski zbor
sreda, 6. ura
Mitja Krajnc PEVSKI ZBORI
Mladinski pevski zbor
četrtek in petek, 6. in 7. ura
     
Andreja Blazina Vesela šola  (4. – 6. r.) po dogovoru
Barbara Potnik Otroški parlament po dogovoru
Darja Hitrec Športni krožek,
(6. – 9. r.)
po dogovoru
David Voh Šahovski krožek,
(3. in 6. r.)
po dogovoru
Zinka Gorenak

Šahovski krožek

(4. in 5. razred)

po dogovoru
Eva Pančur Otroški parlament po dogovoru
Jerneja Župnek Logična pošast
(1. – 3. r.)

torek,

6. ura

Katja Maček Proteusovo tekmovanje po dogovoru
Katja Maček Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni po dogovoru
Lucija Levart Bralna značka (6. b) po dogovoru
Manuela Štefane Rdeči križ po dogovoru
Manuela Štefane Junaki našega časa po dogovoru
Margareta Obrovnik Hlačar Kresnička (1. – 7. r.) po dogovoru
Margareta Obrovnik Hlačar Preglovo tekmovanje po dogovoru

David Voh

Margareta Obrovnik Hlačar

Planinski krožek po dogovoru
Marjana Podkubovšek Tekmovanje iz astronomije dec., jan
Marjana Podkubovšek Tekmovanje iz fizike feb., april

Marjeta Kobale

Mojca Petek

Šolski vrt po dogovoru
Mateja Potočnik Bralna značka (6. a, 6. c) po dogovoru
Mateja Pučnik Vesela šola (7. – 9. r.) po dogovoru
Metka Potnik Logika (6. – 9. r.) september in oktober – ponedeljek 6. ura

Mojca Petek

Mihela Kosi

Karmen Presiček

Varno s kolesom (5. r.) po dogovoru
Neja Klančnik Športni krožek (POŠ Stranice) torek in četrtek
Nina Upendo Športni krožek (6. – 9. r.) po dogovoru
Nina Vajt CICI vesela šola

torek,

6. ura

Polona Jančič Angleške zgodbe (2. in 3. r) po dogovoru
Polona Jančič Angleške zgodbe (POŠ Stranice) sreda, po pouku
Polona Jančič Angleške zgodbe (POŠ Gorenje) torek, po pouku
Mateja Pučnik Vesela šola (7. – 9. r) sreda zjutraj ali popoldan
Razredničarke Veselo s knjigo
(1. − 5. r.)
po dogovoru
Štefica Ribič Vesele notice sreda, 5. ura
Dunja Gorenak Računalniški krožek Po dogovoru
Andrej Pušnik Robotika Po dogovoru

 

Dostopnost