V spodnji tabeli so zapisani obseg, vsebina in razporeditev izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, ki jih izvaja šola.

MENTOR NAZIV ČAS IZVEDBE
Mitja Krajnc PEVSKI ZBORI
OPZ (2., 3. r)
sreda, 5. ura
Mitja Krajnc PEVSKI ZBORI
OPZ (POŠ Gorenje)
torek, 6. ura
Mitja Krajnc PEVSKI ZBORI
OPZ (POŠ Stranice)
ponedeljek, 6. ura
Mitja Krajnc PEVSKI ZBORI
Mlajši mladinski pevski zbor
sreda, 6. ura
Mitja Krajnc PEVSKI ZBORI
Mladinski pevski zbor
četrtek in petek, 6. in 7. ura
 
Andreja Blazina Vesela šola  (4. – 6. r) po dogovoru
Barbara Potnik Otroški parlament po dogovoru
Darja Hitrec Športni krožek,
(6. – 9. r)
po dogovoru
David Voh Šahovski krožek,
(3. in 6. r)
po dogovoru
Eva Pančur Otroški parlament po dogovoru
Jerneja Župnek Logična pošast
(1. – 3. r)

torek,

6. ura

Katja Maček Proteusovo tekmovanje po dogovoru
Katja Maček Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni po dogovoru
Lucija Levart Bralna značka (6. b) po dogovoru
Majda Kokol Ustvarjamo (1. b) petek, 5.ura
Manuela Štefane Rdeči križ po dogovoru
Manuela Štefane Junaki našega časa po dogovoru
Margareta Obrovnik Hlačar Kresnička (1. – 7. r) po dogovoru
Margareta Obrovnik Hlačar Preglovo tekmovanje po dogovoru
Marija Kotnik Planinski krožek po dogovoru
Marjana Podkubovšek ASTRO tekmovanje dec., jan
Marjana Podkubovšek FIZ tekmovanje feb., april

Marjeta Kobale

Mojca Petek

Šolski vrt po dogovoru
Mateja Potočnik Bralna značka (6. a, 6. c) po dogovoru
Mateja Pučnik Vesela šola (7. – 9. r ) po dogovoru
Metka Potnik Logika (6. – 9. r) september in oktober – ponedeljek 6. ura

Mojca Petek

Mihela Kosi

Karmen Presiček

Varno s kolesom (5. r)

na daljavo

na daljavo

na daljavo

Neja Klančnik Športni krožek (POŠ Stranice) četrtek
Nina Upendo Športni krožek (6. – 9. r) po dogovoru
Nina Vajt CICI vesela šola

torek,

6. ura

Polona Jančič Angleške zgodbe (2. a in 2. b) po dogovoru
Polona Jančič Angleške zgodbe (3.a in 3.b) po dogovoru
Polona Jančič Angleške zgodbe (POŠ Stranice) sreda, po pouku
Polona Jančič Angleške zgodbe (POŠ Gorenje) torek, po pouku
Pučnik Mateja Vesela šola (7. – 9. r) sreda zjutraj ali popoldan
Razredničarke Veselo s knjigo
(1. − 5. r)
po dogovoru
Štefica Ribič Vesele notice sreda
Zinka Gorenak Šahovski  krožek (4., 5. r) sreda, 6.ura
Dunja Gorenak Računalniški krožek Po dogovoru
Andrej Pušnik Robotika Po dogovoru

 

Dostopnost