Skoči na glavno vsebino

Zgodovina šole

Šola v Zrečah je bila ustanovljena 1815 leta. Materialno stanje šolstva je bilo v tem času zelo slabo. Velik problem pri uresničevanju šolske reforme v avstrijski državi je bil v pomanjkanju ustreznih šolskih prostorov, pa tudi učiteljev. Zato ni čudno , da je tudi v Zrečah prvo osnovno šolo predstavljala lesena koca za mežnarja. To je bila farna šola, ki jo je že takrat obiskovalo 52 otrok (35 dečkov in 17 deklic). Število otrok je naraščalo. Leta 1835 je šolo obiskovalo že 63 otrok. Lesena stavba je postala pretesna, zato so farani in takratni župnik zaprosili Okrožni urad v Celju za finančna sredstva, s katerimi bi šolo povečali. Sredstva so bila odobrena 18. 2. 1835. Še istega leta so leseno kočo podrli, na istem mestu pa postavili za takratne razmere zelo lepo šolsko poslopje. Takrat je bila šola enorazrednica. Zaradi vedno večjega števila otrok so v letu 1879 začeli zidati novo šolsko stavbo. Šolo so razširili v dvorazrednico. Natanko čez deset let je bila šola znova pretesna, zato so jo razširili v trirazrednico. Leta 1906 so k šoli dozidali še prizidek ter jo razširili v štirirazrednico. Leta 1934 je šola postala šestrazredna. V takem stanju je bila šola vse do pričetka vojne, oziroma do 2. maja 1945, ko je zgorela. V mesecu maju so začeli z udarnim delom. Šolsko pogorišče so očistili in pripravili za gradnjo šolskega poslopja. Prosili so tehnika Kastelica, da je pogorišče pregledal in napravil nov načrt za novo šolo. 15. oktobra 1945 so zidarji začeli z dozidavo. Stene so bile pozidane do božica. Streho so pokrili v maju. Ves čas pokrivanja je sodelovala šolska mladina. Kako so potekala nadaljnja dela, v šolski kroniki ni zapisano. Šele v zapisu iz leta 1959 se pojavi podatek, da je tega leta potekal pouk v petih učilnicah, in sicer v dveh izmenah.

ŽELJE PO NOVI ŠOLI SO VSE VEČJE

Gradbeni odbor je v šolskem letu 1958/59 povečal akcijo za zgraditev nove šole. Jeseni so izvedli pripravljalna dela, tudi gradbeno dovoljenje je bilo že izdano. Občani so pričeli s prostovoljnimi akcijami (zbiranje gradbenega materiala, lesa in denarnih prispevkov). Delavci v tovarnah Unior in Comet so se obvezali, da bodo letno prispevali od 5-7 milijonov, dokler ne bo nova šola sezidana.

DOBILI SMO NOVO ŠOLO

29. 11. 1965. je bila slovesna otvoritev nove šole. Zreče so končno dobile novo šolo. Prvo in drugo nadstropje je bilo postopoma dograjeno do 1. 11. 1965. Najprej se je vselila celotna višja stopnja, po 1. decembru pa še nižja stopnja. Šolsko okolje se je dve leti postopoma urejalo. 12. oktobra 1972 je bil postavljen temeljni kamen za novo telovadnico. Otvoritev telovadnice je bila 16. februarja 1974.

OTVORITEV PRIZIDKA K OSNOVNI ŠOLI ZREČE

24. 6. 1978 je podjetje Kongrad pričelo z deli pri dograditvi šole. Septembra 1979 je bila otvoritev prizidka k šoli. S tem je bil ukinjen dvoizmenski pouk. Šola je pridobila 12 novih učilnic, sanitarije, razdelilno kuhinjo in večnamenski prostor, ki se v času kosila spremeni v jedilnico.

Dostopnost