Skoči na glavno vsebino

Pomoč v stiski

children-clip-art-school-120609-e1439789286332Šola zagotavlja varno bivanje učencev v šolskih prostorih. Poleg različnih aktivnosti na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti, osebne varnosti pri pouku in med odmori zagotavlja tudi osnovne pogoje za ohranjanje duševnega zdravja učencev. Vzgojno delo poteka v duhu razumevanja, miru, strpnosti in prijateljstva, disciplino pa šola uveljavlja v skladu s človeškim dostojanstvom učencev. Med pedagoškimi delavci in učenci naj vlada obojestransko spoštovanje in zaupanje, saj v zdravem vzdušju učenci zlahka uspešno razvijajo svoje osebnosti in dosegajo zastavljene cilje.

Vsak učenec mora biti zaščiten pred kakršnim koli fizičnim ali psihičnim nasiljem in mora tudi sam prijaviti nasilje nad sabo ali nad drugimi učenci, ko ga opazi. Pri tem se lahko zaupa učitelju, svojemu razredniku, vodstvu šole ali šolskemu svetovalnemu delavcu.

V stiski se lahko obrne tudi na spletno stran: http://www.e-tom.si/ali telefon.

telefon116 111 TOM – Telefon za otroke in mladostnike
varna tocka  Varna točka
Dostopnost