Skoči na glavno vsebino

OBUDIMO PISANJE PISEM

Pismenost je trajno razvijajoča se zmožnost posameznika, pridobljeno znanje in spretnosti pa posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast. Naša naloga je, da pismenosti namenimo posebno pozornost, saj je slovenščina bistveni element naše kulturne in nacionalne identitete. Mnoge študije pisanju z roko pripisujejo ključno vlogo pri koordinaciji rok in oči; znanstveniki so si enotni, da se s pomočjo pisanja z roko izboljšujejo prepoznavanje črk in besed, abstraktno mišljenje in spomin. Učitelji pa ugotavljamo, da so grafomotorične zmožnosti učencev slabo razvite. Pogosto, kadar imamo možnost opazovati te iste učence za računalnikom ali s pametnim telefonom v roki, pa smo nemalo presenečeni in se kar ne moremo načuditi, ko vidimo, kako spretno upravljajo s sodobnimi tehnologijami. Zato bi s projektom Obudimo pisanje pisem želeli dodati delček k izboljšanju (bralne) pismenosti. Naš cilj je, da bodo učenci razvili pozitiven odnos do vseh vrst pismenosti in bodo za pisanje z roko bolj motivirani. Tako bomo posledično prispevali h kakovostnejšemu izobraževanju ter oblikovanju uspešnih in ustvarjalnih ljudi. 

Na elektronski naslov mateja.potocnik@oszrece.si do 7. 10. 2020 pošljite prijavnico, iz katere bo razvidno število sodelujočih učencev v projektu (tj. število učencev v razredu), razred in imena sodelujočih. Po tem datumu boste prejeli podatke o učencih z druge šole (ime, razred, naslov šole), s katerimi si boste dopisovali. Zaključek projekta bo 31. maja 2021. Do tega datuma je treba oddati tudi poročilo o izvedenem projektu.

Vse, kar potrebujete za izvedbo projekta, so beli listi in črtalniki (lahko jih fotokopirate).

Da bodo pisma napisana čimbolj smiselno, jasno in razumljivo ter v skladu z jezikovno in slogovno normo knjižne zvrsti, naj učenci besedilo najprej napišejo v zvezek, nato zvezke med sošolci menjajo in popravijo morebitne napake. Pri tem ste jim lahko v pomoč tudi vi, učitelj/-ica. Popravljeno besedilo naj nato prepišejo na bele liste. Pri prepisu naj bodo še posebno pozorni, da je njihovo besedilo zapisano čitljivo. V okviru projekta naj si učenci izmenjajo vsaj dve pismi.

Za vsako pismo učencem predlagajte osrednjo temo. V prvem pismu se lahko na primer učenci predstavijo, napišejo nekaj o sebi in svoji družini, o morebitnih hišnih ljubljenčkih, o stvareh, ki jih radi počnejo … V drugem pismu lahko na primer predstavijo svoj domači kraj in šolo, v tretjem pismu pa lahko opišejo, kako so preživeli zadnje počitnice oz. kakšne načrte imajo za počitnice. V vsebino pisem naj vključijo tudi razmišljanje o trajnostnem razvoju (skrb za varovanje okolja, medkulturnost, preprečevanje konfliktov, vprašanja neenakosti ipd.).

Pisma vseh sodelujočih učencev pošljite v eni kuverti, ki je naslovljena na šolo (s pripisom razreda, ki so mu pisma namenjena).

POMEMBNI DATUMI:

Na projekt se lahko prijavite do vključno 7. oktobra 2020, in sicer na e-naslov mateja.potocnik@oszrece.si. Prosim, da ob prijavi posredujete podatke, navedene v prijavnici.

Najpozneje do 31. maja 2021 na navedeni e-naslov pošljite evalvacijsko poročilo o izvedenem projektu.

PRIJAVNICA K PROJEKTU

Obudimo pisanje pisem

Podatki o zavodu (ime, naslov, telefon, E-naslov):

Mentor (ime in priimek):

Število sodelujočih učencev, razred in imena sodelujočih:

Dostopnost