Zahvala za odgovore na anketna vprašanja

Spoštovani starši!

Vsem, ki ste si v teh zahtevnih razmerah vzeli čas in odgovorili na naša vprašanja, se najlepše zahvaljujemo. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi lahko dosegli največ.

2

Pri prebiranju vaših odgovorov je opaziti, da si vsi, ki smo kakor koli povezani s šolo, želimo le eno. Da bi se lahko učenci čim prej vrnili v šolo. Žal o tem ne moremo odločati sami. Vse je namreč odvisno od razmer, povezanih z virusom. Dokler vrnitev v šole ne bo mogoča, bo potekalo delo na daljavo.

Na konferenci smo analizirali vaše odgovore in načrtovali nadaljnje delo.

Zapisali ste, da morate starši pri delu na daljavo svojim otrokom (še posebej mlajšim) pomagati. Vsem staršem, ki pri šolskem delu pomagajo svojim otrokom se lepo zahvaljujemo.

 Kolikor je v naši moči, bomo delo skušali organizirati tako, da boste starši z njim čim manj obremenjeni. Ker svoje delo prilagajamo in spreminjamo, so za nas povratne informacije staršev in učencev pomembne.

Veliko vas je zapisalo, da bi morali imeti učenci več videokonferenc. Raziskave kažejo, da tak način dela od učencev terja veliko več napora kot poslušanje razlage v živo. Priporočilo stroke je, da te oblike dela ne sme biti preveč. Seveda pa se bomo potrudili, da bomo upoštevali tudi želje učencev.

V upanju, da se bodo razmere uredile do te mere,  da se bo življenje vseh čim prej vrnilo v stare tirnice, vas lepo pozdravljamo.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost